Kandinsky (1866-1944)

Kandinsky (1866-1944)

Lise hayatım boyunca seçmeli ders olarak hep resim dersşnş seçtim ve atölyedeydim. Atölyemizde Kandinsky’nin bir kitabı vardı. Canım resim yapmak istemediğinde kitaptaki tablolarına dalar giderdim.

Üniversitede mimari projeler hazırlarken, Kandinsky tablolarındaki geometrinin ve oranın beni nasıl etkilediğini farkettim. Çizdiğim binalarda daireler, ışınlar, renkler kesinlikle Kandinsky izleri taşıyordu. Hatta bunu farkettiğim zaman lisedeki resim öğretmenime uzunca bir mail yazıp teşekkür etmiştim.

Tüm bunlar nedeniyle blogumdaki ressamlardan ilkinin Kandinsky olmasını istedim. Şu anda da kendisinin yukarıdaki gördüğünüz tablosunun büyükçe bir röprodüksiyonunu evimde çalışıyorum. Bittiğinde tam kanepemin karşısında yer alacak.

İşte benim bakmaya doyamadığım Kandinsky tabloları ve hayatı…

(4 Aralık 1866 ? 13 Aralık 1944)

Wassily Kandinsky, 16 Aralık 1866 Moskova doğumlu Rus ressam, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarındandır.

İlk modern soyut çizimleriyle ünlüdür.

Kandinsky çocukluğunu Odessa?da geçirir sonra Moskova Üniversitesi?nde hukuk ve ekonomi okumaya başlar. Hukuk kariyerinde çok fazla başarı elde edememiştir ve bunun sonucunda Dorpat Üniversitesi?nde profesör olur.

30 yaşlarındayken resim yapmaya başlar. 1896?da Münih?e yerleşir ve Münih Güzel Sanatlar Akademisi?ne kaydolur.

Kandinsky?nin sanatına baktığımızda Sunday, Old Russia (1904), Riding Couple (1907) tabloları haricindeki diğer tablolarında insan figürü fazlaca vurgulanmaz. 1900?lü yıllardaki Kandinsky tabloları arasında en önemlisi: The Blue Rider (1903).

Blau Reiter , 1903

Sunday (Old Russian) , 1904

Couple Riding ,1906

Kandinsky 1906-1908 yıllarını Avrupa?da seyahat ederek geçirir. Blue Rose (Mavi Gül) adlı Moskovalı sembolist bir sanat grubunun üyesidir. Soyuta eğilimini belirleyen tablolarından biri olan, The Blue Mountain (1908-1909) bu döneme rastlar. Kandinsky Münih Neue Künstlervereinigung (New Artist?s Association) adlı grubu oluşturup, grubun başkanı olur (1909). Grup 1911?de dağılır. Sonraları Kandinsky, August Macke, Franz Marc gibi sanatçılarla birlikte The Blue Rider adlı yeni bir grup oluşturur. Bu grup, 2 sergi gerçekleştirir ve faaliyetlerini daha da arttırarak sürdürecekken I. Dünya Savaşı?nın patlak vermesinin ardından 1914?te Kandinsky, Moskova?ya geri döner, bu dönem boyunca Kandinsky az sayıda tablo yapar.

Blue Mountain, 1908-1909

1916?da Nina Andreievskaia ile tanışır ve ertesi yıl evlenir. 1920?de Moskova Üniversitesi?nde profesör olarak çalışmaya başlar, ertesi yıl Kandinsky, savaşın bitmesinin ardından Sovyet rejiminin sanat anlayışıyla ters düşer ve 1921 yılında tekrar Almanya?ya geri döner. Bauhaus Sanat Okulu?nda 1922-1933 yılları arasında (1933?de Naziler tarafından kapatılmıştır) sanat ve mimari dersleri verir. 1926 yılında Point and Line to Plane adlı kitabını çıkarır.

Geometrik desenler Kandinsky?nin tablolarında önemli bir yere sahiptir.

1927-1933 yılları Kandinsky?nin romantik ya da somut dönemi olarak görülür. Bu dönemde resimsel işaretleri bolca kullanmış ve kullandığı renkler daha açık olmuştur; dönem tablolarından en iyi örnek olarak Between the Light (1931) verilebilir.

Taut Line, 1931

1933 yılında Kandinsky, Fransa?ya taşınır ve hayatının geri kalanını Fransız vatandaşı olarak burada geçirir. Paris yakınında Neuilly?ye yerleşir aslında bir bakıma izole bir hayat yaşar çünkü soyut resim ve geometrik soyut resim Fransa?da henüz çok fazla tanınmamaktadır. Sanatsal moda Empresyonizm ve Kübizm?dir. Kandinsky, Joan Miró, Robert Delaunay, ve Piet Mondrian ile burada tanışır. Antoine Pevsner, Arp, ve Alberto Magnelli ile dost olur. 1939 yılında Fransız vatandaşı olur. Paris tabloları arasında Sky Blue (1940), Reciprocal Accord (1942) bulunur. Kandinsky, 1944 yılında Neuilly?de ölür.

Sky Blue, 1940

Reciprocal Accords, 1942

kaynak: 123