Alemdar ( Tohum ve Toprak )

Alemdar ( Tohum ve Toprak )

  • Şehir Tiyatroları
  • Yazan: Orhan Asena
  • Yöneten: Engin Alkan
  • Oyuncular: Aslı Nimet Altaylar, Berna Adıgüzel, Can Başak, Çiğdem Gürel, Emrah Özertem, Erhan Abir, Esra Karabaş, Hakan Arlı, Hüseyin Tuncel, Murat Üzen, Oya Palay, Serdar Orçın, Tolga Coşkun, Ümit Taşdöğen, Yeliz Gerçek, Zafer Kırşan

Bir oyuna gitmem için Engin Alkan ismini görmem yeterlidir. Kendisini “Tarla Kuşuydu Juliet“, “İstanbul Efendisi”,” Ben Anadolu” ,”Kral Ölüşüyor” oyunlarında izledim ve televizyondaki “Yedi Numara” dizisi bizim yaş grubumuz için bir efsaneydi.

“Alemdar” oyunu, daha önce birçok tiyatro grubu tarafından sahneye konmuş olsa da, Engin Alkan’ın eli değince bu tarihi oyun, birden bire estetik kaygıları olan bir sahnede ele alınmış, modern bir oyuna dönüşmüş.

Fakat sahne tasarımı ve kurguya ayrılan mesai konuya aynı özenle ayrılmamış (Yazarı eleştirmek daha doğru olabilir.). Zira en çok üzerine düşülüp, detaylı incelenmesi gereken dört karaktere, iki saati aşkın oyun süresine rağmen, derinlemesine dalamadık. (Alemdar Paşa, II.Mahmut, Ayşe Sultan ve Kamertap)

Sahneler arası hiç boş geçiş olmamasına, sahne her yönünden (sağdan, soldan, yukarıdan , aşağıdan!) kullanılmasına ve efektlere rağmen oyun seyircinin sıkılmasına engel olamadı. Zira tüm bu saatler boyunca anlatılan konu aşağıdaki bir paragrafta özetlendiği kadardı ve çok yavaş ilerledi.

Engin Alkan’ın gönlümdeki yeri bakidir fakat Alemdar oyunu maalesef standardın üzerine çıkamadı.

Oyunun konusu:

Yeniçeriler ayaklanmıştır. Üçüncü Selim’i katlederek, kendi istedikleri adamı devletin başına getirmeyi hedeflemektedirler. Rusçuk vilayetinin âyanı Alemdar Mustafa Paşa ise bu isyanı bastırmıştır fakat Selim’in, yeniçeriler tarafından katledilmesini engelleyememiştir. Bu yüzden onun yerine II. Mahmut’u padişahlığa getirmiştir. Yeni padişahın, Alemdar Paşaya hem can borcu hem de vefa borcu vardır. Ve bir yandan padişahlığın kudreti diğer yandan da bu vefa borcu arasında sıkışmıştır. Ayrıca Mahmut, devletin en üstündeki makamda oturmasına rağmen, Alemdar Paşa ondan daha kudretli durumdadır. Bu yüzden devlet yönetiminde üstü kapalı olarak Alemdar’ın sözü geçmektedir. Alemdar, devletini seven, devleti için canını vermekten korkmayan, ve bu devleti pislikten kurtarmaya kararlı olan idealist bir insandır. Bu arada saraydaki bazı kişiler, Alemdar’ı yok etme hülyasındadırlar. Bunun için çeşitli planlar yaparlar. Alemdar ise kaya gibi dik durmaktadır. Onun bu duruşu, kendisini öldürmeye gönderilen genç cariyeyi bile etkilemiştir. Ama bu cariyeyi etkileyen daha önemli şey ise, bu sert ve kudretli Paşa’nın, aslında bir çocuk kadar saf yüreği ve temiz kalbidir. Ve işin ilginç tarafı, bu cariye de Alemdar Paşa’nın gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Bir gün yeniçeriler, çok daha güçlü bir şekilde ayaklanacaklar ve başta kendi kudretini düşünen Sultan Mahmut olmak üzere, Alemdar Mustafa Paşa’nın etrafındaki kişiler onu yalnız bırakacaktır. Sadece biri hariç.”